Özden Bilen web sitesinin içerisinde bir "Blog Sayfası" açılmıştır. Özden Bilen, zaman zaman yeni yazılarını bu sayfa üzerinden yayınlayacaktır.

İlk Yazımız "ATATÜRK’ÜN KURAN-I KERİM ve PİYANO HEDİYE ETTİĞİ İLKOKUL" başlığını taşımaktadır.
Özden Bilen is familiar with the spheres of water policymaking and academia. He was assigned to the Director General of Sate Hydraulic Works (DSİ) in 1993 after holding several offices in the same organization and retired in 1995.

This website includes selected bibliographic list of books, articles, reports related to hydropolitics, water resources development & management which are a part of his private library. Water Resources Archive was classified according to the different subject areas. The purpose of the website is to provide a quick reference to particularly on the subject of “trans-boundary waters” for young scholars and those concerned. Most of his personal publications and presentations could be reached online.

An autobiographical essay covering his childhood, university and career years was posted on the website as e-book format.

All the content of Özden Bilen's books and articles could be used, provided you indicate the source.
 
Orsam Water Resources Programme
HyperLink
HyperLink
HyperLink
ÖZDEN BİLEN’İN SU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ VE GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN SİTESİNDE YER ALAN ARŞİV HAKKINDA AÇIKLAMA
Bu internet sitesi hidropolitik ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimine ilişkin “kişisel yayınlarım” ile kütüphanemde yer alan, tasnif edebildiğim teknik içerikli kitap, makale ve raporları kapsamaktadır. Amacım; belirtilen genel başlık altında, başta genç araştırmacılar olmak üzere diğer ilgi duyanlar için “özellikle sınır aşan sular konusunda” hızlı bir başvuru aracı ortaya koymaktır.
Kişisel siteme Anılar ve Düşünceler başlıklı daha önce yayınlanmamış bir deneme çalışmamı ve bazı görsel-işitsel belgeleri de ilave ettim.

Anılar ve Düşünceler (Memories and Thoughts)
Anılarımda ilk, orta ve lise çağlarım ile 50–60 yıl öncesi Ankara’ya ait izlenimlerimi aile yaşantımla birlikte tasvire çalıştım. Bunların dışındaki değerlendirmelerim İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki eğitim senelerimi, 1963–1995 yılları arasında DSİ’ de geçen yıllarım ile emeklilik dönemime ait çalışmalarımı kapsamaktadır. Belirtilen bölümlerde okuyucu; Cumhuriyet’in ilk dönemlerindeki bazı öncü su mühendislerinin anı ve faaliyetlerinin çok kısa tarihçesini de bulacaktır.

Özden Bilen Yayınları (Publications of Özden Bilen)
Bu kategori altında en son 2009 yılında yayınladığım kitap olan Türkiye’nin Su Gündemi: Su Yönetimi ve AB Su Politikaları başlıklı kitabımın orijinal kopyasına on-line olarak ulaşılabilir. Ayrıca diğer kitaplarım Ortadoğu Su Sorunları ve Türkiye kitabının Genişletilmiş İkinci Baskısı’nın Türkçe ve İngilizce 1999 yılında basılan orijinalinden taranmış kopyası bulunmaktadır. Sayfa zeminlerindeki renk farklılıkları bundan kaynaklanmaktadır. Diğer kitaplarımın sadece önsöz ve içindekiler bölümleri ile kapakları taranmıştır.
Ortadoğu su sorunları ve geniş anlamda sınır aşan suların hidropolitik değerlendirilmesi ile ilgili ve çoğu İngilizce kaleme alınmış çeşitli makale, sunum ve diğer çalışmalarıma on-line olarak erişim mümkündür. Bu bölümde 5 adet kitabım ile 34 makale, sunum ve rapor yer almaktadır.

Ortadoğu Su Sorunları (Water Issues in the Middle East)
Dünya’nın gündeminde sık sık yer alan Ortadoğu Su Sorunlarının teknik ve hidropolitik boyutlarının değerlendirildiği bölümün başında, doğrudan su sorunları ile ilgili olmayan uluslararası ilişkiler ve Ortadoğu'nun tarihsel, siyasal, sosyal ve ekonomik yapılanmasının arka planına ilişkin kütüphanemde bulunan bazı kitaplar yer almıştır. Binlerce kitap arasında 31 kitap çok fazla anlam ifade etmese de, Ortadoğu Su Sorunları ile uğraşan genç bir araştırmacının sayılan konulara ilişkin asgari düzeyde bilgi sahip olması gereğinden hareketle başlangıç için bu yayınlardan faydalanabileceğini düşünüyorum. Bu seçim tamamen öznel bir değerlendirme olabilir.
Doğrudan doğruya Ortadoğu su sorunları ile ilişkili olmayan genel nitelikli 31 yayın dışında, kütüphanemde 121 adet kitap, makale, uluslararası toplantılara ait bildirileri içeren yayınlar (proceedings) ve benzeri doküman bulunmaktadır. Yukarda belirttiğim hususlar bu yayınlar için de geçerlidir.

Ortadoğu Dışında Su Sorunları (Transboundary Water Issues for Particular Rivers)
Bu bölümde, Ortadoğu dışında yer alan diğer bölge ve kıtalardaki çeşitli sınır aşan sulara ait kaynakça yer almaktadır. Bunlar arasında Colorado, Columbia, Tuna, İndüs nehirleri ile Orta Asya gibi bölgelerdeki sular hakkında bilgiler yer almaktadır. Belirtilen bağlamda 97 adet doküman bulunmaktadır.

Uluslararası Su-Hukuku (International Law and Transboundary Waters)
Sınıraşan sulara ait hukuki yorum ve analizler, Birleşmiş Milletler çatısı altında yapılan sınıraşan sulara ait bazı çok taraflı anlaşmalar, bölgesel ve/veya ikili anlaşmalar, bu kategori altında yer almış olup, 39 adet yayın bulunmaktadır. Bazılarına on-line olarak ulaşılabilir.

Su Politikaları ve Yasal Yapılanma (Water Policies and Legislation)
Yukarıdaki konu ile ilgili Kütüphanemde mevcut 51 adet yayın ile ilgili bibliyografik liste burada gösterilmiştir. Genel olarak su politikalarının formüle edilmesine ilişkin yayınların yanında, su sektöründe özelleştirme ile su ücretlerinin tespitine ilişkin literatür de bu bölümde yer almaktadır.

Çevre ve Su Yönetimi (Environment and Water Management)
Bu bölümün başında genel anlamda çevre konularına ilişkin çeşitli kitaplar bulunmaktadır. Çevre ve su ilişkisine geçmeden önce çevre felsefesi dâhil, çeşitli çevresel sorunlar konusundaki tartışma ve yayınların incelenmesi önem taşımaktadır. Sınırlı sayıda da olsa kütüphanemde yer alan kitaplar kaynakça olarak gösterilmiştir. Bu konuda binlerce kitap bulunmaktadır.
Genel konuların dışında doğrudan su ve çevre ile ilgili makale ve benzeri dokümanlar, DSİ çalışmaları dâhil, listelenmiştir. Ayrıca su yönetiminin ne olduğu ve çevre ile ilişkisini değerlendiren çeşitli yayınlar bulunmaktadır. Yukarda belirtilen ana başlık ve alt başlıklar altında toplam 241 adet doküman bulunmaktadır.

Avrupa Birliği Su Çerçeve Yönergesi (EU Water Framework Directive)
Avrupa Birliği’nin genel su yasası olarak isimlendirebileceğimiz Yönerge ve uygulanmasına ilişkin esasları kapsayan bu bölümdeki 54 yayının önemli bir bölümüne on-line olarak ulaşılabilir. Ayrıca; Türkiye’de AB su yasalarına uyum çalışmalarından bazılarına da burada yer verilmiştir.

Su ve Tarih (Water and History)
Roma, Selçuk ve Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemi ile ilgili tarihi su yapılarına ilişkin elimde mevcut araştırma çalışmaları ve bilgilerin bibliyografik listesi yer almaktadır. Ayrıca Türk mühendislerinin sınırlı sayıda anı kitapları ile bazı yabancı mühendislerin biyografilerini içermektedir. Bu bölüm altında toplam 38 yayın yer almıştır.
Prof. Dr. Halil Inalcık’ın Osmanlı İmparatorluğu’nda Sulama (Irrigation in the Ottoman Empire) başlıklı tebliği ekinde zengin bir kaynakça listesi verilmiştir. Ayrıca; Bayındırlık Bakanlığı Su İşleri Reisliği tarafından 15–20 Ocak 1945 tarihinde Ankara’da düzenlenen Birinci Su Kurultayına ait bildiriler kitabı da kütüphanemde yer almaktadır.

Sulama ve Drenaj (Irrigation and Drainage)
Tamamen teknik nitelikte olan bu bölüm, 219 adet kitap, bildiri ve çeşitli örnek çalışmaları (case-studies / vaka çalışmaları) kapsamaktadır.

Hidroloji ve Mühendislik (Hydrology and Engineering)
Bu bölüm de büyük ölçüde teknik nitelikte olup toplam 84 adet kitap ve diğer belgeleri içermektedir.

Görsel-İşitsel Yapımlar (Audiovisual Productions) Video Galerisi
Sınıraşan sular dâhil su konusunda katıldığım bazı televizyon programlarının kayıtları, 1989 yılından itibaren kronolojik bir sıra içerisinde video galerisinde gösterilmiştir. Yakın dönem “su tarihimize” ışık tutacağını ümit ediyorum.
Video galerisinin içeriği aşağıda verilmiştir.
  1. “Iğdır Projesi hakkında 1989 yılında TRT’de Yapılan Söyleşi”, Mehpare Çelik ve Özden Bilen.
  2. “DSİ 40’ıncı Kuruluş Yıl Dönümü Toplantısı Konuşmaları–12 Nisan 1994”, 9’uncu Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel ve DSİ Genel Müdürü Özden Bilen’in konuşmaları-DSİ Foto Film Merkezi Kaydı.
  3. “Şanlıurfa T1 Tüneline Su Verilmesi Töreni- 9 Kasım 1994”, 9’uncu Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel ve DSİ Genel Müdürü Özden Bilen konuşmaları-DSİ Foto Film Merkezi Kaydı.
  4. “ NTV-Ankara Kulisi Programı’nda Orta Doğu Su Sorunları, 1997 yılı”, Katılımcılar: İsmet Solak (Yönetici), Özden Bilen, Büyük Elçi Necati Utkan ( Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı).
  5. “TV8 - 8’inci Gün Programı’nda Orta Doğu Su Sorunları, 2000 yılı” Katılımcılar: Özden Bilen, İsmet Solak (Gazeteci) ve Erol Tuncer (TESAV Vakfı Başkanı).
  6. “CNN TÜRK - Manşet Programı: Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın Türkiye Ziyareti ve Türkiye-Suriye İlişkilerinde Su Sorunları, 6 Ocak 2004” Katılımcılar: 9’uncu Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel, Özden Bilen, Yalım Eralp ve Mehmet Ali Birand.
  7. “Edebiyat ve Kültürümüzde Su–1994”: Dünya Su Günü vesilesiyle Tarım Bakanlığı’nca hazırlanan çalışmadan bazı alıntılar.
  8. İngilizce açıklamalı Hérve Plusquellec tarafından Dünya Bankası için hazırlanmış, Sulama Kanal Sistemlerinde İşletmenin Geliştirilmesi (Improving the Operation of Canal Irrigation Systems) başlıklı, 134 dakika uzunluğunda 454 yansıdan (slide frames) oluşan ve Mart/1988 tarihli set. Çok geniş kapsamlı belirtilen görsel kaynaktan, sınırlı sayıda bazıları bir fikir vermesi için bu bölümde yer almaktadır.
Restricted retriveal for introducation purposes (preview)

Fotoğraf galerisinin içeriği aşağıda verilmiştir.
Teknik Nitelikli Fotoğraf Galerisi
  1. Orta Asya’da bazı sulama tesislerine 1975 yılında yaptığım teknik incelemeye ait fotoğraflar.
  2. Amerika Birleşik Devletleri’nde Columbia Basin Projesi ve Grand Coulee Barajı’nda 1981 yılında yaptığım teknik incelemeye ait fotoğraflar.

SONUÇ :
Sitenin ana amacı, kişisel yayınlarımı paylaşmak ve kütüphanemdeki teknik nitelikli, kitap, bilgi ve belgelerin bibliyografik listesini bazı başlıklar altında oluşturarak, bu gibi faaliyetlere bir katkı sunmaktır. Böylece; “Gelecek nesillere aktarılacak kurumsal bir su arşivi geliştirilebileceği hayalini” kuruyorum…