Özden Bilen web sitesinin içerisinde bir "Blog Sayfası" açılmıştır. Özden Bilen, zaman zaman yeni yazılarını bu sayfa üzerinden yayınlayacaktır.

İlk Yazımız "ATATÜRK’ÜN KURAN-I KERİM ve PİYANO HEDİYE ETTİĞİ İLKOKUL" başlığını taşımaktadır.
Özden Bilen is familiar with the spheres of water policymaking and academia. He was assigned to the Director General of Sate Hydraulic Works (DSİ) in 1993 after holding several offices in the same organization and retired in 1995.

This website includes selected bibliographic list of books, articles, reports related to hydropolitics, water resources development & management which are a part of his private library. Water Resources Archive was classified according to the different subject areas. The purpose of the website is to provide a quick reference to particularly on the subject of “trans-boundary waters” for young scholars and those concerned. Most of his personal publications and presentations could be reached online.

An autobiographical essay covering his childhood, university and career years was posted on the website as e-book format.

All the content of Özden Bilen's books and articles could be used, provided you indicate the source.
 
Orsam Water Resources Programme
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Hidroloji (Hydrology)-General
1. Principles of Hydrology
2. Engineering Hydrology
3. Introduction to Hydrometeorology
4. Hidrolojide İstatistik Yöntemler
5. Basic Statistical Methods for Engineers and Scientists
6. Probability Concepts In Engineering Planning and Design Volume 1-Basic Principles
7. Arid zone hydrology
8. Evaluation of national guides on methods of hydrological computations
9. Human Influences on Hydrological Behaviour: An International Literature Programme
10. Teaching aids in Hydrology (Second edition)
11. Hydrological problems arising from the development of Energy
12. Proceedings of International Colloquium on the Role of Micro-Computers in Hydraulic and Hydrological Research and Education
13. Scientific and technical water-related documentary information in the UNESCO-IHP
14. IV. DSİ Hidroloji Semineri
15. III. DSİ Hidroloji Semineri (Cilt 1,2,3)
16. Deterministic models in hydrology
17. Hidrometri: Teori-Tatbikat-Örnekler
18. Akım Anahtar Eğrilerinin Uzatılma Yöntemleri ve Uygulamalar Rehberi


Taşkın Hidrolojisi ve Taşkın Yönetimi (Flood Hydrology and Management)
19. Guidelines for Flood Loss Prevention and Management in Developing Countries
20. Floods and reservoir safety: an engineering guide
21. Strategy and Action Plan for Mitigating Water Disasters in Viet Nam
22. Operational Models for Flood Calculations
23. Uygulamalı Taşkın Hidrolojisi
24. Taşkınlar Hidrolojisi
25. Yağış, Sel, Heyelan Sempozyumu
26. Taşkın Zararlarının Etüdü ve Koruma Faydalarının Hesaplanması El Kitabı
27. Taşkın Debilerinin Belirlenmesi Yöntemleri
28. Yan Derelerin Islahı: Canlı İksa Tedbirleri
29. Akım Rasadı Bulunmayan Havzalarda Proje Taşkın Değerlerini Hesaplama Yöntemleri
30. Küçük Su İşleri Seminerleri
31. Sel Kapanları ve Seddeler
32. Sel Kapanları
33. Türkiye Tarihi Taşkınları ve Meydana Getirdiği Zararlar
34. Seyhan Taşkın Raporu (27 Mart-6 Nisan 1980)


Depolama Tesislerinde Kapasite Tayini ve Sistem Analizi (Reservoir Storage Capacity and System Analysis)
35. Depolama Tesislerinde Kapasite Tayini ve İşletme Çalışmaları
36. Depolama Tesislerinde Kapasite Tayini
37. Analysis of Reservoir Storage Reallocations
38. Optization of Multi-Purpose Use of Reservoirs
39. Enterkonekte Sistemi Besleyen Baraj Hazneli Santralların Üretim Eksikliği ve Fazlalığının Stokastik Analizi
40. Hazne Tasarımı ve İşletmesine Stokastik Bir Yaklaşım
41. An Interactive River Basin Water Management Model: Synthesis and Application (Dissertation)
42. Computer Program for a river hydro development
43. Reservoir Management and Operations Models: A State-of-the-Art Review
44. Multiple Reservoir System Operational Planning Using Mult-Criterion Decision Analysis
45. A River Basin Network Model for Optimal Management of Hydropower and Water Supply
46. Maximization of Firm Energy Production and Operation of Multi-Reservoir Hydroelectric Systems
47. Comprehensive Reservoir Siting and Sizing Optimization Model Program Screen
48. Plan Formulation
49. Introduction to Systems Analysis
50. Water Resources Systems Analysis
51. Management of Water Resources: A systems Approach
52. Systems Analysis and Modelling Techniques Applied to River Basin Development
53. Su Kaynakları Sistem Planlamasının Otomasyonu
54. Havza Planlamasında Genel Amaçlı Sistem Yaklaşımı
55. Deterministic Models: Textbook of International Post Graduate Unesco Sponsored Courses
56. Modelling the Dynamics of the Resource Base and the Optimazation of Its Use
57. Application of Computer Tecnology for Water Resources Development and Management in Developing Countries
58. Su Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları Semineri (Cilt 1ve 2)
59. BASIC Hydrology
60. BASIC Hydraulics
61. DSİ Hidrometrik Veri Bankası Projesi
62. Water Manegement and Remote Sensing
63. Operations Research: Applications and Algorithms
64. Operations Research
65. Multiple Decison Making
66. İşletme Hidrolojisi Faaliyetleri Elkitabı
67. Israel National Water Carrier


Bazı Hidroloji Rapor Çalışmaları (Case Studies)
68. Feasibility Study on Flood Control, Forcasting and WarningSystem for Seyhan River Basin Volume I, II, III, Final Report
69. Beyşehir Gölü Hidrolojisi Takdim Raporları (Ocak 1992, Eylül 1993)
70. Samsun Kent İçi Dereleri Taşkın Projesi Planlama Raporu
71. Gökçebey Agustu Deresi Islah Projesi Taşkın Debisi Su Seviyesinin Matematik Model ile İncelenmesi
72. Büyükkılıçlı Projesi Büyük Kılıçlı Barajı Proje Hidrolojisi Planlama Raporu
73. Yukarı Kızılırmak Havzası İmranlı Barajı Enerji Kademeleri ve Zara Hafik Ovaları Sulaması Hidroloji Planlama Raporu
74. Sivas Harmancık Göleti Hidroloji Planlama Raporu


Katı ve Askıda Madde (Rüsubat) Taşınımı (Sediment Transportation)
75. Sediment Transport Technology
76. Türkiye Sedimantasyon Problemleri Üzerinde Yapılan Bir Etüdün Neticeleri Hakkında Rapor
77. Water Erosion
78. Design Considerations in the Economic Handling of Sediment in Irrigation Systems
79. Iğdır Ovası Sulaması Yenileme ve İkmali İşi / Skreyperli Silt Tutma Yapısı Avan Projesi ve Raporu
80. Serbest Yüzeyli Akımlarda Sürüntü Maddesi Taşınımı Miktarının Hesaplanması İçin Formüller
81. Doğrusal Yataklar Üzerindeki Hareketsiz Bağlamalarda Karşılaşılan Bazı Önemli Sorunlar
82. Açık Kanalda Taban Civarında Tane Hareketleri
83. Çapı Bilinen Bir Tanenin Durgun Su İçindeki Çökelme Hızının Bulunması
84. Dönel Akımlı Katı Madde Yakalama Havuzu